Thành Phố Quỷ Đói 18+

Thành Phố Quỷ Đói

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 荒隐之城
Tác giả: 沒影空间
Minh họa: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Hyp Hâm Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/01/2022
Tổng lượt xem: 344
Thể loại:

Một người là cảnh sát viên luôn phải làm mọi việc theo quy tắc, người còn lại thì xảo quyệt và lệch lạc, một vị Vương Giả với nhiều bí mật xòn chưa tiết lộ. Điều gì sẽ xảy ra nếu ba người đàn ông này gặp nhau?!