Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù

Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: 叫我复仇女神
Tác giả: 漫糖出品
Minh họa: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Nguyệt Vân
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 33.9K
Thể loại:

Nữ thần bất khả chiến bại đang trên đà phát triển trong sự nghiệp thì phát hiện mình mắc bệnh nan y. Để tự chữa trị, cô trở thành đặc vụ của nữ thần phục thù và đi đến những thế giới khác nhau để trả thù cho những nữ anh hùng đã chết oan…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 17:36 05/09/2022.
Chương
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 62 15
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 61 15
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 60 10
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 59 10
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 58 5
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 57 5
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 56 10
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 55 10
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 54 10
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 53 5
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 52 5
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 51 10
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 50 10
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 49 5
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 48 10
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 47 10
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 46 10
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 45 10
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 44 10
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 43 10
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 42 15
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 41 15
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 40 15
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 39 15
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 38 15
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 37 15
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 36 15
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 35 15
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 34 15
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 33 15
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 32 15
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 31 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 30 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 29 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 28 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 27 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 26 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 25 15
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 24 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 23 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 22 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 21 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 20 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 19 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 18 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 17 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 16 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 15 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 14 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 13 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 12 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 11 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 10 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 9 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 8 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 7 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 6 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 5 20
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 4 25
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 3 25
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 2 25
Ảnh Gọi Ta Là Nữ Thần Phục Thù – Chap 1 40

Truyện liên quan